冠军之选第四代帝豪 至高36期0息!

冠军之选第四代帝豪 至高36期0息!

第四代帝豪 冠军之选

在“科技吉祥4.0”时代开启的配景之下

吉祥迈入周全构架造车时代

引导价:6.79-8.69万元

1000元定金抵扣3000元

3年6次免费根蒂根基调养

增换购补助至高享4000元

接纳博世9.3版本的ESP

配备了精彩的制动卡钳及国际知名品牌磨擦片

实现了百千米36m的制动间隔 ,让用户驾驶更有决定信念

接纳了蓝白双色搭配 ,而且还接纳了软质质料包裹

贯串式空调出风口的设计也是个点睛之笔

不仅拉宽了中控台的视觉效果,并且还让内饰显患上非分特别精美

配备了360度全景影像 、内置行车记载仪

语音节制辨认 、LED年夜灯、后座出风口等等

10.25英寸高清悬浮中控屏,车规级高机能芯片

GKUI吉客智能生态体系

动力方面 ,新款帝豪搭载一台1.5L天然吸气策动机

年夜输出功率114马力,峰值扭矩147牛米,匹配一台CVT变速箱

品质上的晋升 ,尤为是在钣金、装置工艺,动力以及底盘调校方面

完美体育官方app下载 - 苹果版

【读音】:

dì sì dài dì háo guàn jun1 zhī xuǎn

zài “kē jì jí xiáng 4.0”shí dài kāi qǐ de pèi jǐng zhī xià

jí xiáng mài rù zhōu quán gòu jià zào chē shí dài

yǐn dǎo jià :6.79-8.69wàn yuán

1000yuán dìng jīn dǐ kòu 3000yuán

3nián 6cì miǎn fèi gēn dì gēn jī diào yǎng

zēng huàn gòu bǔ zhù zhì gāo xiǎng 4000yuán

jiē nà bó shì 9.3bǎn běn de ESP

pèi bèi le jīng cǎi de zhì dòng kǎ qián jí guó jì zhī míng pǐn pái mó cā piàn

shí xiàn le bǎi qiān mǐ 36mde zhì dòng jiān gé ,ràng yòng hù jià shǐ gèng yǒu jué dìng xìn niàn

jiē nà le lán bái shuāng sè dā pèi ,ér qiě hái jiē nà le ruǎn zhì zhì liào bāo guǒ

guàn chuàn shì kōng diào chū fēng kǒu de shè jì yě shì gè diǎn jīng zhī bǐ

bú jǐn lā kuān le zhōng kòng tái de shì jiào xiào guǒ ,bìng qiě hái ràng nèi shì xiǎn huàn shàng fēi fèn tè bié jīng měi

pèi bèi le 360dù quán jǐng yǐng xiàng 、nèi zhì háng chē jì zǎi yí

yǔ yīn jiē zhì biàn rèn 、LEDnián yè dēng 、hòu zuò chū fēng kǒu děng děng

10.25yīng cùn gāo qīng xuán fú zhōng kòng píng ,chē guī jí gāo jī néng xīn piàn

GKUIjí kè zhì néng shēng tài tǐ xì

dòng lì fāng miàn ,xīn kuǎn dì háo dā zǎi yī tái 1.5Ltiān rán xī qì cè dòng jī

nián yè shū chū gōng lǜ 114mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ 147niú mǐ ,pǐ pèi yī tái CVTbiàn sù xiāng

pǐn zhì shàng de jìn shēng ,yóu wéi shì zài bǎn jīn 、zhuāng zhì gōng yì ,dòng lì yǐ jí dǐ pán diào xiào fāng miàn

发表评论