长安福特新一代蒙迪欧预售重磅开启

长安福特新一代蒙迪欧预售重磅开启

3月18日,福特轿车旗舰——长安福特新一代蒙迪欧预售重磅开启。共发布4款车型 ,预售厂商引导价为15.98万元-21.98万元 ,以极具至心的价格邀您共赴百分百更出彩的驾享新糊口 。    

EcoBoost245®时尚型预售厂商引导价15.98万元,起步即高动力,为用户打造15万元级合资品牌中独一搭载2.0T+8AT黄金动力组合的车型 。 EcoBoost245®奢华型预售厂商引导价17.98万元 ,搭载同级领先的1.1米超广域高清巨幅屏 、SYNC®+ 2.0智行互接洽统等科技设备,将“秒懂”级的智能配置下沉到17万元级别,助力用户轻松体验更“懂你”的人车交互。 EcoBoost245®至尊型预售厂商引导价19.98万元 ,EcoBoost245®ST-Line预售厂商引导价21.98万元,配备丹麦闻名B&O品牌音响 、全景电动天窗及可拥有18项智能驾驶辅助功效的福特Co-Pilot360™智行驾驶辅助体系,以20万级价格回馈用户30万级超值享受 ,塑造中级车新价值认知。预售时期更享有多重福利,出彩糊口“6”上加“6” 。登岸福特商城或者福域APP,即刻预订 ,即享价值6666元“出彩起程礼”及至高价值14000元6重畅行用车礼,详情请洽本地经销商或者至福特商城专区相识。                         

完美体育官方app下载 - 苹果版

【读音】:

3yuè 18rì ,fú tè jiào chē qí jiàn ——zhǎng ān fú tè xīn yī dài méng dí ōu yù shòu zhòng páng kāi qǐ 。gòng fā bù 4kuǎn chē xíng ,yù shòu chǎng shāng yǐn dǎo jià wéi 15.98wàn yuán -21.98wàn yuán ,yǐ jí jù zhì xīn de jià gé yāo nín gòng fù bǎi fèn bǎi gèng chū cǎi de jià xiǎng xīn hú kǒu 。    

EcoBoost245®shí shàng xíng yù shòu chǎng shāng yǐn dǎo jià 15.98wàn yuán ,qǐ bù jí gāo dòng lì ,wéi yòng hù dǎ zào 15wàn yuán jí hé zī pǐn pái zhōng dú yī dā zǎi 2.0T+8AThuáng jīn dòng lì zǔ hé de chē xíng 。 EcoBoost245®shē huá xíng yù shòu chǎng shāng yǐn dǎo jià 17.98wàn yuán ,dā zǎi tóng jí lǐng xiān de 1.1mǐ chāo guǎng yù gāo qīng jù fú píng 、SYNC®+ 2.0zhì háng hù jiē qià tǒng děng kē jì shè bèi ,jiāng “miǎo dǒng ”jí de zhì néng pèi zhì xià chén dào 17wàn yuán jí bié ,zhù lì yòng hù qīng sōng tǐ yàn gèng “dǒng nǐ ”de rén chē jiāo hù 。 EcoBoost245®zhì zūn xíng yù shòu chǎng shāng yǐn dǎo jià 19.98wàn yuán ,EcoBoost245®ST-Lineyù shòu chǎng shāng yǐn dǎo jià 21.98wàn yuán ,pèi bèi dān mài wén míng B&Opǐn pái yīn xiǎng 、quán jǐng diàn dòng tiān chuāng jí kě yōng yǒu 18xiàng zhì néng jià shǐ fǔ zhù gōng xiào de fú tè Co-Pilot360™zhì háng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì ,yǐ 20wàn jí jià gé huí kuì yòng hù 30wàn jí chāo zhí xiǎng shòu ,sù zào zhōng jí chē xīn jià zhí rèn zhī 。yù shòu shí qī gèng xiǎng yǒu duō zhòng fú lì ,chū cǎi hú kǒu “6”shàng jiā “6”。dēng àn fú tè shāng chéng huò zhě fú yù APP,jí kè yù dìng ,jí xiǎng jià zhí 6666yuán “chū cǎi qǐ chéng lǐ ”jí zhì gāo jià zhí 14000yuán 6zhòng chàng háng yòng chē lǐ ,xiáng qíng qǐng qià běn dì jīng xiāo shāng huò zhě zhì fú tè shāng chéng zhuān qū xiàng shí 。                         

发表评论